Artikel om Lisa Mach publicerad i tidningen Sund Var Dag

Added on by Lisa Mach - Friheten i att släppa taget.

Meta Health

Du kan också läsa artikeln på: http://www.sundvardag.se/meta-health/

av Gästkrönikör den 2014/02/02

Av Hans J Poulsen

Jag sitter i ett möte med Lisa, som visar sig vara en riktig Meta Health-kvinna!
Lisa Mach arbetar med holistisk coaching för att hjälpa människor att bli mer fria med sina känslor.  

a73036d1-d6f5-4563-9985-34b71c505e31_zpsbf819447.jpg

Vad är Meta Health?
- Det är att se på hälsa ur ett helhetsperspektiv, som ger en utvidgad förståelse för samspelet mellan kropp, själ, känslor och tankar i syfte att stödja kroppens naturliga läkningsprocess.

Hur kommer det sig att du valt att arbeta med hälsa?
- Det har alltid varit tydligt att jag på ett eller annat sätt vill och ska arbeta med att höja medvetandenivån kring vad en god hälsa är. Redan på gymnasiet hade jag intentionen att arbeta med hälsa för ett större syfte. Med åren har jag lirkat mig fram i förståelsen av vad en god hälsa innebär för mig, samt efterhand kompletterat med utbildningar.

Berätta mer om dina utbildningar
- Det började med en Friskvårdsutbildning som brett omfamnar helhetshälsa i vardagen. Utöver det har jag en Masterutbildning i NLP där jag lärt mig observera tankar och beteenden samt Tidslinjeterapi för att arbeta med att släppa taget om känslor från det förflutna. Dessutom är jag certifierad inom Meta Medicin som handlar om förståelsen av hur en sjukdomsprocess fungerar. Och nu i höstas lade jag stort fokus på Human Design som ger en tydlig karta över vem man är och hur man fungerar.

Hur använder du alla dessa verktyg i din coaching?
- Jag använder alla verktyg i en samspelande dans utifrån vad varje person behöver. Sedan jag började arbeta med Human Design och Meta Medicin, har coachingen fått ett betydligt större djup och med en känsla av att vara mer specifik i hur personen önskar bli coachad för att nå hållbara resultat.

Intressant att du arbetar med fysiska symptom och känslor, har du ett exempel på hur en session kan gå till?
- Säg att en person kommer till mig med ett fysiskt symptom, som hon/han haft i många år, exempelvis ont i nacken. Då börjar jag med att fråga in till personen hur upplevelsen av nacken är, när gör det ont, när det inte gör ont osv. Utifrån en analys av symptomets karaktär får vi ledtrådar till varför personen har symptomet och varför just nu. Vi får ledtrådar till vilken känslomässig begränsning som förstärker den fysiska smärtan. Tillsammans med de tekniker jag använder sker något häftigt, vi hittar in till kärnan av det emotionella som finns i relation till både nacken samt den livssituation personen är i. Härifrån erbjuder jag alltid en frigörelseprocess som hjälper personen att släppa taget om det som sitter fast. Personen får släppa de känslomässiga begränsningar som finns i linje med det fysiska symptomet. Jag arbetar dock inte med behandling av själva symptomen, utan med den stress och de känslor som finns kopplade till våra fysiska upplevelser.

Om man inte har ett fysiskt symptom, kan man ändå komma till dig?
- Ja givetvis! Ofta befinner sig mina klienter i en livssituation där de önskar reda ut otydligheter. Det kan till exempel vara föräldralediga som står inför att ta en ny riktning i arbetslivet, eller sjukskrivna som önskar släppa taget om det som begränsar, för att i frihet kunna välja det som deras hjärta klappar för. Jag arbetar som sagt holistiskt, vilket innebär att kropp, själ, känslor och tankar arbetar tillsammans för att skapa frihet. Man behöver inte veta egentligen varför man bokar en tid hos mig, det viktiga är att man har viljan att se sig själv för den man är – och utifrån det händer häftiga grejer. 

Hur ser du på framtiden?
- Jag vill utveckla min verksamhet för att nå ännu fler människor. Min vision är att fler människor lever så fria och välmående liv som de bara kan. Jag vill gärna, tillsammans med många, skapa en högre medvetandenivå om vad en god hälsa är och innebär. Det skulle också vara jätte roligt att arbeta i större projekt tillsammans med andra som vill samma sak. Ingen behöver vara ensam, tillsammans kan vi verkligen göra skillnad.

Om Lisa Mach
Ålder: 31 år
Familj: Man, en son på 3 år och en bebis i magen.
Dagens citat: “You wanna fly, you got to give up the shit that weighs you down.” – Toni Morrison

Kontakt: www.lisamach.com