Holistisk coaching som hjälper dig att leva ett friskt, meningsfullt och glädjefyllt liv

metodik.png

 

Jag använder en bred mix av verktyg. En session består av samtal, coachingövningar, meditationer och skrivövningar anpassade efter ditt behov. Vi arbetar steg för steg för att identifiera och släppa taget om det som begränsar dig. I takt med att du släpper det som hindrar dig att vara fri uppnår du ett naturligt tillstånd av enkelhet, balans, välmående, glädje och kärlek. Du får kontakt med din sanna natur, kraft och riktning. 


Dessa verktyg är de huvudsakliga byggstenarna i mitt arbete. I en session använder jag en mix av dessa som helt anpassas efter varje klients situation. 
 

COACHING

Japp, vi kan påverka vårat beteende och våra känslor. Jag är utbildad inom Neuro Linguistic Programming (NLP Master) som består av en serie tekniker som blivit ett av de viktigaste verktygen inom kommunikation, världen över. Jag hjälper dig att förstå ditt eget beteende, dina känslor och ditt sätt att ta in information. Du får tydlighet i vad du egentligen vill samt stöd att definiera dina mål och riktning in i framtiden. 

FRISKVÅRD

Alla delar av livet påverkar helhetsupplevelsen. Min breda utbildning inom friskvård hjälper dig att se till helheten, för att leva ett så enkelt, välmående, glädje- och kärleksfullt liv som möjligt.

META MEDICIN

Ett utvidgat sätt att se på din kropp. Du får förståelse för hur ett specifikt symptom eller en sjukdom kan vara sammanlänkat med det känslomässiga. Vi arbetar med frågorna Varför jag? och Varför just nu? vilket brukar ge ledtrådar till varför kroppen reagerar som den gör. Detta är inte en behandlingsform av fysiska symptom, utan mer ett analysverktyg för att förstå känslornas betydelse i relation till kroppen. Ett sätt att bli vän med dig själv, genom förståelsen av att kroppen är vis. Jag är certifierad Meta Health Practitioner sedan 2013. 

TIME LINE THERAPY

Ett enkelt verktyg som hjälper oss förstå att känslor inte är farliga. TLT används kort och gott för att identifiera och släppa taget om känslor som sitter fast. Du får släppa lager för lager av rädsla, stress och oro. Som en lök som skalas av, tills du når kärnan av det som egentligen är ditt naturliga jag - känslan av harmoni och välmående.

 

HUMAN DESIGN

Vi ser till de unika egenskaper som du har. Dina största utmaningar och möjligheter lyfts fram. Utifrån dessa får du stöd att släppa taget om det som inte stödjer dig, samt att vi fokuserar mycket på att låta dina naturliga talanger få växa och ta mer plats i ditt liv. Du får aha-upplevelser och de utmaningar du har i ditt liv brukar vända till att istället bli dina största styrkor och tillgångar. Ett häftigt verktyg som hjälper många att kliva in i sin fulla kraft och kapacitet som människa och ta den plats du är värd. 

 

 

You cannot let go of anything if you cannot notice that you are holding it. Admit your weaknesses and watch them morph into your greatest strengths.
— Neale Donald Walsch